Dawajcie a będzie wam dane.— Łuk.6:38

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś:

– wyrazić swoje podziękowanie
– zasiać swoje pieniądze w pionierską służbę Domu Izraela Polania
– stać się błogosławieństwem dla innych

możesz dokonać wpłat na odpowiednie konto:

Rachunki bankowe Domu Izraela Polania prowadzone są w banku Raiffeisen

Rachunek główny w PLN
39 1750 0012 0000 0000 3601 1815

Rachunek walutowy EURO
92 1750 0012 0000 0000 3601 1831

Rachunek walutowy USD
17 1750 0012 0000 0000 3601 1823

Rachunek walutowy GBP
48 1750 0012 0000 0000 3601 1847

Dziękujemy

Jeśli potrzebujesz modlitwy o twoje potrzeby finansowe napisz do nas na adres naszego biura: biuro@polania.com.pl