Warning: Missing argument 2 for WC_Template_Loader::unsupported_theme_title_filter() in /users/0031/sh213046/www/polania.com.pl/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-template-loader.php on line 399
Komentarze

1120 z 26 wpisów

KRYZYS EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI

przez admin

Królestwo Północne, zwane inaczej w Biblii Domem Izraela, zostało osądzone przez Jehowę za stworzenie swojego własnego systemu religijnego, wypaczającego Torę. Samowolna zmiana Prawa Mojżeszowego, zmiana świąt, wprowadzenie bałwochwalstwa, spotkało się z Bożym odrzuceniem. Dziesięć plemion z Królestwa Izraela zostało pobitych i wziętych do niewoli przez Asyryjczyków w 722 r pne. Uprowadzeni na tereny dzisiejszego Iranu […]

ISLAM, ISLAM ŰBER ALLES?

przez admin

11 września Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Niemiec Martin Schulz zagroził takim krajom jak Polska, Węgry, Czechy, które nie zgadzają się na narzucanie im liczby imigrantów muzułmańskich użyciem siły! Powiedział: Europa ultranacjonalistów, jeśli ona zwycięży, będzie to ich Europa, nie tylko w tej kwestii, lecz także w wielu innych. Potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty. I w razie konieczności, […]

HOZER KONTRA JEREMIASZ

przez Admin Cyber

Podczas spotkania z katechetami, przywołując w czasie liturgii postać św. Jana Chrzciciela i proroka Jeremiasza abp Hozer zachęcał nauczycieli religii aby z odwagą i radością głosili Ewangelię. “Stając wobec różnych obaw, lęków i trudności związanych z podjęciem katechezy w szkole nie zapominajcie, że realizując swoją misję nie jesteście osamotnieni. Zgodnie z obietnicą daną Jeremiaszowi: Czynię […]

PIERWSZA POLSKA EMIGRACJA

przez Admin Cyber

Mało osób w Polsce wie, że pierwszą polską emigracją byli Bracia Polscy. Uchwałą sejmu polskiego w 1658 roku zostali oni oskarżeni o popieranie Szwedów w czasie Potopu, a następnie zmuszeni albo do przejścia na katolicyzm albo do opuszczenia Rzeczpospolitej. Była to emigracja związana z prześladowaniami religijnymi. Przyniosła też zyski finansowe katolikom, którzy przejmowali majątki szlachty […]

OBRAŻANIE UCZUĆ RELIGIJNYCH

przez Admin Cyber

Zawsze mnie zastanawiało to sformułowanie uczucia religijne. Oczywiście rozumiem ideę prawa, które ma na celu zabezpieczenie porządku różnych religijnych zgromadzeń. Ale uczucia religijne? Jaką miarę do nich przyłożyć? Czyje uczucia uwazględnić? Katolickie uczucia czy też może uczucia inaczej wierzących? Moje uczucia religijne są obrażane każdego dnia. Kiedy patrzę na figurki, obrazy do których modlą się […]

DOBRA INWESTYCJA

przez Admin Cyber

Całe nasze życie jest inwestowaniem. Naszego czasu, pieniędzy, zdolności. W coś te rzeczy inwestujemy. Czy zanim to zrobimy, zastanawiamy się dlaczego właśnie w to zasiewamy i czy będzie nam się podobać nasze żniwo, kiedy przyjdzie? Ludzie myślą, że największą moc w życiu mają pieniądze. Nie jest to prawda. Pieniądze mają wielką moc ale nie wszystko […]

MILENIUM CZY PO MYLENIUM?

przez Admin Cyber

W 2016 roku Kościół Rzymski chce hucznie świętować w Polsce 1050 rocznicę tzw chrztu Polski, który miałby się odbyć w 966 roku. Czy jednak coś takiego miało w ogóle miejsce, a jeśli tak to kiedy i co faktycznie oznaczało? Kościół rzymski utrzymuje, że tego roku Mieszko I przez chrzest, czy polanie wodą, stał się chrześcijaninem […]

ZAMACH SMOLEŃSKI?

przez Admin Cyber

Bóg, którego imię brzmi Jehowa, zawsze karał swój lud za nieposłuszeństwo Prawu Bożemu. Dom Izraela poszedł do niewoli Asyryjskiej i został rozproszony po całym świecie w wyniku grzechu narodu. Jednym z najgorszych, podkreślanych przez proroków był grzech bałwochwalstwa, czczenie Aszery. Dom Judy poszedł do niewoli babilońskiej za czczenie Królowej Niebios i nieprzestrzeganie Sabatów. Również w […]

ZNAKI MESJAŃSKIE

przez Admin Cyber

Jezus będąc na ziemi uczył nas byśmy budowali nasze życie na skale. Dokopali się do prawdy i na niej budowali. Prawdą jest Jego nauczanie. Uczył tylko tego, co już wcześniej powiedział Mojżesz i prorocy. T Terlikowski twierdzi, że to Bóg daje nam znaki z nieba jak to powyżej zostało przedstawione. Wobec tego sprawdźmy te znaki […]

WIELKA CZY POSTJEZUICKA POLSKA?

przez Admin Cyber

XVI w. to tak zwany Złoty wiek w historii Rzeczpospolitej. Była ona krajem tolerancyjnym dla różnych wyznań. Bracia Polscy i inni protestanci zakładali szkoły na bardzo wysokim poziomie nauczania. W końcu po tylu wiekach dominacji łaciny zaczął rozwijać się język polski, co też jest ich zasługą. W małżeństwach Braci Polskich panowała równość pomiędzy mężem a […]