Udostępnij

 

CZY BÓG ZABRANIA HANDLU W NIEDZIELE?

Od pewnego czasu jesteśmy obserwatorami dyskusji na temat handlu w niedzielę. Jedni są gorącymi zwolennikami możliwości robienia zakupów w marketach, inni wprost przeciwnie. Padają różne argumenty “za” i “przeciw”.

Przeciwnicy handlu w Niedzielę powołują się na Dziesięć Przykazań, które Bóg dał Izraelitom na górze Synaj. Według Nich, jedno z tych przykazań mówi o obowiązku święcenia dnia świętego. Dlatego ludzie w niedzielę nie powinni ani robić zakupów, ani pracować, tylko spędzać swój czas z rodziną, a w domyśle mieć czas i chęć, by uczęszczać na msze.

To bardzo dobrze, że zwolennicy tej opcji powołują się na Dziesięć Przykazań. Tylko, co tak naprawdę one mówią ? Pamiętaj o dniu sabatu aby go święcić. Sześć dni będziesz wykonywał swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Jehowy, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy (…). Gdyż w sześciu dniach uczynił Jehowa niebo i ziemię, morze i wszystko co w nich jest , a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go, (2 Mojż. 20:8-11).

Widzimy tu, że Bóg nie tylko nakazał Izraelitom czczenie jakiegoś dnia, ale miał to być sabat, czyli po naszemu sobota, a nie niedziela. Dokładniej mówiąc, sabat liczymy od piątkowego wieczoru, po zachodzie słońca, bo żydowski – biblijny dzień zaczyna się wieczorem. Jest to zgodne z 1 Mojż 1:5, gdy Bóg stwarzał ziemie powiedziane jest …. i nastał wieczór i nastał poranek dzień pierwszy.

Innym przykazaniem z Dziesięciu o którym zapominają ci powołujący się na Przykazania jest: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole (…). Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył gdyż ja Jehowa, Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym… (2 Mojż. 20:4-6).
Znaczy to: żadnych obrazów, żadnych figurek w domach, kościołach, ulicach miast w wsi.

Szanowni Państwo jeśli faktycznie chcecie przestrzegać przykazań, i nakłaniacie do tego innych, proszę, najpierw sami zacznijcie ich przestrzegać!

zakupy zakupy zakupy zakupy


Udostępnij