Iz.50:4-5, Wszechmogący Jehowa dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Jehowa otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem.

Jeśli sam Jeszua studiował Słowo i dzięki temu odkrył kim jest i do czego jest powołany, o ileż bardziej my, powinniśmy spędzać swój czas na czytaniu i medytowaniu nad Słowem? Wtedy odkryjemy kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia na ziemi.
Uczeń to człowiek, który chce się uczyć i nie cofa się przed poznaniem prawdy. [„Biblia jest dla każdego” Pastor Grażyna Rozwadowska].

Dzięki Szkole Biblijnej poznasz prawdę, dowiesz się co Biblia mówi o zbawieniu, uzdrowieniu, Duchu Świętym, chrztach, modlitwie, cierpieniu, powodzeniu i wielu innych rzeczach.

Żeby zdrowo wzrastać duchowo, być człowiekiem wiary, wypełniającym Bożą wolę, potrzebujesz poznania tych Bożych prawd.

Ta Szkoła Biblijna da Ci to poznanie i zbuduje w tobie mocnego, duchowego człowieka.

Szkoła Biblijna trwa 21 tygodni.

W trakcie Szkoły Biblijnej otrzymasz:
-21 Biblijnych wykładów w wersji mp3
-21 testów do samodzielnego rozwiązania
-nauczysz się wielu wersetów biblijnych na pamięć
-przeczytasz całą Biblię.

Koszt uczestnictwa w Szkole Biblijnej:
– 600 zł/osoby,
– dla grupy poniżej 10 osób: pierwsza osoba 600 zł, a każda następna osoba po 400 zł,
– dla grupy 10 osób: łączny koszt 3000 zł, a każda następna osoba 300 zł.

Jeśli chcesz zostać studentem Szkoły Biblijnej skontaktuj się z nami, wyślemy Ci wtedy kwalifikującą ankietę do wypełnienia.

Przygotuj się na WZROST DUCHOWY, POZNANIE PRAWDY, ŚWIATŁO OBJAWIENIA SŁOWA, WIARĘ!!!