Udostępnij

W połowie 1939 roku ambasador Potocki alarmował w swoich depeszach z USA, że oto amerykanie znaleźli sobie kraj – Polskę – który chce walczyć zbrojnie i że oni zrobią na tym dobry biznes‼️
Amerykański prezydent Roosevelt wywierał potajemnie presję na Brytyjczykach by podpisali z Polakami traktat 😮 Zaowocowało to jak wiemy rozpoczęciem 2 wojny światowej, bo Polacy przekonani o wsparciu z Zachodu w razie wybuchu wojny, podejmowali decyzje jakie podejmowali 🤔
Wojna wybuchła, owszem, ale wsparcie nigdy nie nadeszło‼️
Amerykanie czy ludzie Nowego Światowego Porządku urzędujący w USA rozbili Europę i zrobili na wojnie świetny interes‼️
Dziś Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. USA wywierały na nich presję 👎Znowu chodziło o to, by rozbić Europę …
Obecny prezydent USA Trump znajduje się pod silnym wpływem amerykańskich kościołów 🤔 Problemem jest to, że te kościoły głoszą ewangelię, która nie do końca jest zgodna ze Słowem Bożym 😮
Uczą na przykład, że Jeszua może powrócić na ziemię w każdym momencie oraz że odbędzie się tak zwane „pochwycenie kościoła” przed Wielkim Uciskiem – czyli że wierzący znikną z ziemi zanim Antychryst zacznie prześladowania‼️
Uczą również w swoich fałszywych proroctwach, że Antychryst wyjdzie z Unii Europejskiej‼️
Kiedy słucha się ich nauczania można wyciągnąć wniosek, że to nie 12 plemion Izraela ale Oni są ziemią obiecaną i narodem wybranym‼️
Nic dziwnego więc, że podoba im się Brexit! 👎
Problemem dla nich jest to, że nic z tego co uczą nie ma w Słowie! Nie rozumieją proroctw odnośnie Dni Ostatecznych bo sami nie przestrzegają całej Tory – nie przestrzegają Świąt Jehowy ☹️
Nie rozumieją, że to co jest napisane w Objawieniu to wypełnienie Świąt Jesiennych, tak jak pierwsze przyjście Jeszuy było wypełnieniem Świat Wiosennych‼️
Unia Europejska to nie Królestwo Boże ale dobrze spełnia swoją rolę. Dom Izraela który Europę zbudował i którego symbol jest na europejskiej fladze – 12 gwiazd, jak 12 plemion Izraela, pomimo tego, że nie jest tak charyzmatyczny jak amerykańskie chrześcijaństwo, czyni więcej z przepisów Tory niż oni 👍
Na przykład dba o jakość wyżywienia, powietrza które wdychamy, środowiska naturalnego w którym żyjemy 🤗
Jakkolwiek wydaje się, że nadchodzi czas kiedy Jehowa potrząśnie Europą i Światem, bo chce obudzić swój lud – Izrael 🤔 I sprowadzi nas z powrotem do Ziemi! Kiedy powróci. Słowo Boże mówi kiedy Jeszua powróci‼️
Tak mówi prawdziwa Ewangelia – Dobra Nowina pisana przez Izraelitów do Izraelitów‼️

31 stycznia 2020


Udostępnij