Udostępnij

Prawidłowo przetłumaczony z greckiego (proszę nie patrzeć nawet w tłumaczenie interlinearne ale samemu sobie go przetłumaczyć z greki) werset z Galacjan 3:10 brzmi: Bo wszyscy którzy są poza Prawem są pod przekleństwem.

Znaczy to, że wszyscy, którzy nie przestrzegają Prawa Bożego (Prawo zapisane w Torze, nie mylić z ustnym prawem rabinicznym) są dostępni, otwarci na przyjęcie do swojego życia wszelkiego zła. Takiego jak choroby, ubóstwo, śmierć, etc.
To, że tyle ludzi żyje w dobrobycie jest tylko i wyłącznie spowodowane działaniem Bożego miłosierdzia. W każdym dowolnym momencie, mógłby On zabrać swą ochronę i miałby do tego pełne prawo z powodu ich grzechu.

Kiedy takie wydarzenia jak zamach w Paryżu mają miejsce ludzie zadają sobie pytania: dlaczego to oni właśnie zginęli?
Pewnego dnia przyszli do Jezusa ludzie i opowiedzieli mu o tym jak Piłat zmieszał krew Galilejczyków z ich ofiarami. Jezus odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak wycierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie, Łuk.13:1 – 3.

Ci ludzie, którzy zginęli w Paryżu nie byli większymi grzesznikami niż ci, którzy nie zginęli ale byli grzesznikami, bo nie przestrzegali Prawa Bożego.
Prawo Boże jest jak parasol albo mur który nas chroni. Gdy je przestrzegamy. Jeśli nie, stajemy się otwarci na działanie zła.

Oba ostatnie zamachy terrorystyczne – na rosyjski samolot i ten w Paryżu miały miejsce w Sabat. Gdyby ludzie którzy zginęli przestrzegali Sabatu, to nie byłoby ich ani w samolocie ani na koncercie grupy muzycznej pod nazwą Eagles of Death Metal – Aniołowie, Posłańcy Śmierci. Byliby w swoich domach świętując Sabat, a Jehowa byłby ich chronił.

Akurat niedawno słuchałam wypowiedzi P. Driscolla, który mówił o tym, że muzycy mają dar od Boga i są powołani aby Go uwielbiać a nie po to, by robić kariery w świecie. Niech to, co się wydarzyło będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy tego nie czynią.
Aniołowie Śmierci stali się posłańcami śmierci dla niektórych swoich fanów. Grupa, która na jednej z okładek swojej płyty ma nagi, kobiecy biust nagle jest stawiana przez media jako … obrońca europejskich wartości.

Synowie i córki Europy będą umierać jeśli się nie opamiętają ze swoich grzechów. Poselstwo Jezusa jest na dziś bardzo proste: jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Wy i wasze dzieci.

Nie można wyrzucać prawdziwego Boga ze swojego życia i nie ponieść żadnych konsekwencji.
Jehowa wybierze sobie sługi by wykonać Swój wyrok. Kiedyś, kiedy Juda szedł do niewoli babilońskiej, Jego sługą stał się Nebukadnesar. Dziś mogą nimi być islamscy terroryści.
I tak jak Jehowa osądził imperium Babilonu, osądzi również terrorystów.

Europa powinna zacząć dziś płakać ale nie z powodu tego co się stało ale z powodu swoich grzechów i odstępstwa od Jehowy i Jego praw.

Bóg kocha ludzi i kocha swój lud, 12 plemion Izraela. Lecz jeśli będzie wciąż i wciąż przez nich odrzucany, to w końcu doprowadzi to do jeszcze gorszego osądu. Bo wszyscy, którzy są poza Prawem, są pod przekleństwem.

15 listopada 2015


Udostępnij