Udostępnij

3 października, w poniedziałek, miał miejsce tzw. Czarny protest. Tysiące kobiet i mężczyzn ubranych na czarno wyszło w Polsce i w gestach poparcia również poza granicami naszego kraju na ulicę, by zaprotestować.

No właśnie, przeciwko czemu zaprotestować?

Przeciwnicy protestu twierdzą, że był on za szeroko rozumianą wolnością by przeprowadzać aborcje. Czyli, że popierał zabijanie nie narodzonych dzieci. Czy rzeczywiście jest to prawda? Pewnie była tam grupa ludzi która by odpowiadała tej charakterystyce. Wydaje się jednak, że tym razem chodzi o coś więcej.

John Osteen kiedyś powiedział, że im bardzie kraj jest religijny, tym kobiety mają w nim mniej wolności. Wystarczy spojrzeć na kraje muzułmańskie i katolickie.

Religia i żywa wiara to dwie różne rzeczy. Kobiety zniewolone przez judaizm w czasach gdy Jezus chodził po ziemi lgnęły do Niego. One widziały różnicę między tymi dwoma systemami. Jezus podnosił je do godności człowieka i stawiał na równi z mężczyznami.
Uczniowie byli zdumieni, że rozmawiał z kobietą, Samarytanką której do tego powiedział, że to On jest Mesjaszem. Inną, wykluczoną ze społeczeństwa ze względu na religijne przepisy dotyczące upływu krwi, publicznie uzdrowił.
Grzesznicy przebaczył grzechy, bo zobaczył jak bardzo Go kocha. Innej, przyłapanej na cudzołóstwie przez religijnych hipokrytów (jakoś nie przyprowadzono razem z nią mężczyzny) którą chcieli ukamienować, ocalił.
Jezus znał grzechy tych panów którzy ją do Niego przywiedli. W zawstydzeniu musieli opuścić miejsce, gdy palcem zaczął je wypisywać na piasku.

Jezus przywrócił podmiotowość kobietom. Podniósł je do miejsca, które miały od początku stworzenia: równe z mężczyznami!

Różne są role kobiet i mężczyzn w małżeństwie ale przed Bogiem obie płcie są równe. Kobiety są zbawiane dlatego, że same o tym decydują i nie potrzebują by podjąć tą decyzję, zgody żadnego mężczyzny.

Pierwszą ewangelistką której użył Bóg zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa była Maria Magdalena, kobieta. 30% współpracowników Apostoła Pawła było kobietami. Kobiety były używane w służbie od zawsze. Przykłady są zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Kobiet apostołów, proroków.

To dlaczego, kiedy kilkanaście lat temu T.L. Osborn poruszał te kwestie na konferencjach w Polsce spotkało się to z takim sprzeciwem ponoć biblijnie wierzących, braci i pastorów?

Jest coś niedobrego w polskiej kulturze i mentalności wytworzonej przez religię katolicką odnośnie kobiet. Poniża się je, traktuje przedmiotowo, żartuje się z nich i ich pracy czy służby, traktuje z męską wyższością.

Ale to się kończy. Kobiety już więcej nie pozwolą się tak traktować.

Poniedziałek 3 października był też 1 dniem Etanim, 7 miesiąca, dniem Jom Teruah, świętem Jehowy, dniem trąbienia w szofary i trąby i dniem krzyczenia. W tym dniu w przyszłości będą miały miejsce wielkie wydarzenia. Jednym z nich będzie pierwsze Zmartwychwstanie. Nastąpi ono na dźwięk ostatniej, siódmej trąby.

Wczoraj taka trąba też zabrzmiała. Dla wolności kobiet w Polsce. Bóg użyje wiele kobiet w przebudzeniu dni ostatecznych!
Może się zdarzyć, że jeśli ludzie, także mężczyźni, będą lekceważyć słowo od Boga tylko dlatego, że On użyje kobiet by je przekazać, to mogą stracić wiele, nawet ostatnie wylanie Jego Ducha!

4 października 2016


Udostępnij