Udostępnij

Ten miesiąc – Awiw- będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam początkiem Roku‼️ Powiedzcie całemu Zgromadzeniu Izraela: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, (…) ma to być baranek bez skazy, 2 Mojż 12:2-3, 5
Baranek miał być przechowywany do 14 dnia i tego dnia miał być złożony w ofierze.
Krwią baranka miały być pomalowane drzwi domów tak, by niszczyciel który miał przechodzić i dokonywać sądu nad Egiptem przez zabicie pierworodnych, nie niszczył Izraelitów‼️
15 dnia Awiw, który jest 1 dniem Święta Przaśników, wieczorem, bo dzień biblijny zaczyna się od wieczora, baranek miał być zjedzony wraz z macą – przaśnikami 😮
tej to nocy, 1 dnia Święta Przaśników, noc która do dziś zwana jest Wielką Nocą, Jehowa dokonał sądów nad Egiptem i wyzwolił Izraelitów 😄
wyszli wszyscy zdrowi i z wielkim dobytkiem 👍
10 dnia miesiąca Awiw prawie 2 tys. lat temu do Jerozolimy jako wybrany baranek bez skazy wjechał ma osiołku Jeszua‼️
Oto Król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle 😮 wielki tłum rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.
A rzesze które go poprzedzały, wolały mówiąc: hosanna Synowi Dawidowemu‼️ Błogosławiony który przychodzi w imieniu Jehowy, król Izraela, hosanna na wysokościach‼️Mat. 22:1-10
14 dnia miesiąca Awiw Jeszua został zabity i zawieszony na drzewie.
Został wzbudzony z martwych w Szabat, w Święto Pierwszych Owoców wraz z wieloma świętym Starego Przymierza ‼️
to jest to święto w pierwszy Szabat Przaśników kiedy składano w Świątyni ofiarę potrząsania z jęczmienia‼️
od tego Szabatu liczone jest 7 tygodni do Święta Szawuot -Tygodni 😮

2 kwietnia 2023


Udostępnij