Udostępnij

Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, o który się potkną, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się 🤔
Dla was, wierzących jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś, kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie pozostał nie tylko kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i SKAŁĄ ZGORSZENIA‼️
Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się o niego, bo i na to są przeznaczeni. 1 Piotr 2:6-8
Kamień o którym mowa to Jeszua. Kiedy chodził po ziemi, wielu religijnych ludzi było zgorszonych Jego zachowaniem.
Łamał ich religijne prawa, choć sam przestrzegał Torę daną na Synaju przez Mojżesza.
Nie przestrzegał tylko tych przepisów, które ci religijni ludzi do Tory dodali 👍
Okazywał szacunek kobietom i uczył tego swoich uczniów. Rozmawiał i spędzał czas z grzesznikami. Przywracał im godność, którą religijni ludzie im odebrali przez potępienie nie tyle grzechu, co ich. Nazywany był pijakiem‼️
Gdyby Jeszua chodził dziś po ziemi w ciele, jestem przekonana, że rozmawiałby z kobietami ze Strajku Kobiet‼️
Znowu byłby zgorszeniem dla religijnych ludzi, których nigdy nie obawiał się nazywać „plemionami żmijowymi!” 😮
Religijni ludzie mają tak tępy umysł i tak mało w sobie miłości Bożej do ludzi, że postawa Jeszuy była i jest dla nich KAMIENIEM ZGORSZENIA‼️
Religijni ludzie myślą, że jeśli nie jesteś za PIS to jesteś za PO. Jeśli nie jesteś za Trumpem to jesteś za Bidenem. Jeśli nie jesteś za tym, by kobiety zmuszać do rodzenia martwych płodów, to jesteś za każdą aborcją ☹️
Życie nie jest czarno-białe. I problemy ludzkie nie są często proste. Tylko Jehowa zna ludzkie serca i powody dla których ludzie robią to czy owo. I tylko On potrafi te problemy rozwiązać nie niszcząc po drodze człowieka 👍
Dlatego Słowo nas uczy byśmy nie osądzali innych i nie stawali w miejsce Sędziego i dawcy Tory – Prawa 👍
Ludzie religijni w swojej pysze i chęci sądzenia myślą, że wiedzą lepiej. I stają się sędziami innych. A Jeszua, ten prawdziwy Jeszua jest wciąż dla nich KAMIENIEM ZGORSZENIA‼️
I zgorszeniem dla nich są ci, którzy Jeszuę naprawdę naśladują 👍
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „STRAJK KOBIET”

16 listopada 2020

 


Udostępnij