Udostępnij

Królestwo Północne, zwane inaczej w Biblii Domem Izraela, zostało osądzone przez Jehowę za stworzenie swojego własnego systemu religijnego, wypaczającego Torę. Samowolna zmiana Prawa Mojżeszowego, zmiana świąt, wprowadzenie bałwochwalstwa, spotkało się z Bożym odrzuceniem. Dziesięć plemion z Królestwa Izraela zostało pobitych i wziętych do niewoli przez Asyryjczyków w 722 r pne.
Uprowadzeni na tereny dzisiejszego Iranu wraz z upływem czasu i zmianami geopolitycznymi również i oni zmieniali miejsca swojego zamieszkania. Nigdy do tej pory nie powrócili na tereny zajmowane pierwotnie przez Królestwo Izraela.

Kiedy przyszedł Mesjasz – Jeszua, miał dla nich poselstwo. Brzmiało ono tak: jesteście zagubionymi owcami z Domu Izraela, ale dzięki mojej ofierze możecie powrócić do przymierza z Jehową.
Pierwsi apostołowie poszli na tereny na których zamieszkiwali Izraelici. Była to między innymi Anatolia – teren dzisiejszej Turcji. Tam powstawały pierwsze nowotestamentowe zgromadzenia Izraela.

Później Izraelici przywędrowali do Europy. Wraz z innymi ludami, stworzyli kraje europejskie, które istnieją do dziś. Główną religią tych krajów było chrześcijaństwo, przekręcona wersja biblijnej, apostolskiej wiary. Izrael miał zawsze ten problem, że samowolnie zmieniał Boże Prawo. Zresztą Dom Judy czynił podobnie.
Skończyło się to tym, że Dom Izraela zatracił świadomość kim jest! Taka sytuacja trwa do dnia dzisiejszego. Izrael nie wie, że jest Izraelem, a Dom Judy nie wie, kto jest prawdziwym Mesjaszem! Niezły bałagan.

Taka sytuacja powoduje wiele ogólnoświatowych problemów, bo cały Izrael nie mieszka w miejscu w którym powinien mieszkać. Wciąż żyje w rozproszeniu. Nic dziwnego, że inne narody też, idąc za tym przykładem, zmianiają od Boga dane miejsca zamieszkania. Migrują do innych krajów czy na inne kontynenty, tworząc tzw. cywilizację multikulti.
Słowo Boże mówi że, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwiszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, Dz Ap.17:26.
Jak widać, Jehowa nie jest zwolennikiem multikulti. Chce, by każdy naród miał swoje miejsce na ziemi. Po potopie, kiedy ludzie zgromadzili się razem i zaczęli budować wieżę Babel, Jehowa rozbił ten tworzony ludzką siłą i mocą porządek i rozproszył ludzi po całym świecie. To samo zrobi teraz z tym budowanym w ludzkiej mocy światowym Babilonem. Pewnego dnia go zniszczy.

W czasach nowotestamentowych, miejsce odstępującego od prawdziwej wiary Izraela, zaczęła zajmować nowo powstała religia – islam. I tak całe tereny gdzie rodziły się zgromadzenia Izraela w I wieku zajmuje teraz islam. W mieście w którym Paweł głosił ewangelię, stolicy Galacji Ikonium, teraz nazywanym Konya, powstało np. centrum muzułmańskich derwiszów.
Nie udało się muzułmanom zająć Europy – czy to w VIII w, obronionej przez Karola Młota, czy to w XVII w, obronionej przez Jana Sobieskiego.
Ale XXI w to już inna historia. W Europie już mieszkają miliony muzułmanów, a szykują się następne. Mówi się, że już w 2050 r. Europa będzie muzułmańskim kontynentem, gdzie decyzje polityczne i kulturowe podejmować będą muzułmanie!
Jednym z powodów dlaczego tak się dzieje jest fakt, że Europejczycy odstępują nawet od tej spaczonej wersji chrześcijaństwa jaką znali. Nie wierzą już w nic i nie mają siły duchowej by się przeciwstawić islamowi. Plan szatana jest jasny. Zniszczyć Izraela. Zniszczyć Boży lud. Jedynym sposobem by to zrobić jest odstąpienie Izraela od wiary ojców.

Młoda Angielka rozmawia z muzułmaninem, który ją straszy pójściem do piekła jeśli się nie zostanie muzułmanką, a ona nie umie mu na to odpowiedzieć! Odpowiedź powinna brzmieć, że jeśli on nie uwierzy w Jezusa, to pójdzie do piekła.
Jacyś muzułmańscy mężczyźni zwracają uwagę kobiecie, że jest nieodpowiednio ubrana, a ona zamiast kazać wracać im do kraju z którego przybyli lub się zamknąć, nie mówi nic.
W Szwecji karetki pogotowia czy straż pożarna są obrzucane kamieniami przez młodych muzułmanów, a policja nie potrafi ich doprowadzić do porządku! 16% społeczeństwa Szwecji stanowią dziś muzułmanie. Pobierają oni 65% zasiłków społecznych! Europejczycy płacą za rozradzanie się muzułmanów!

Takich przykładów są tysiące. Jedyną sensowną odpowiedzią dlaczego tak się dzieje, jest fakt odejścia całych rzesz Europejczyków od przestrzegania zasad Prawa Bożego.
Jak nie masz Boga, masz pustkę. A każda pustka musi być czymś zapełniona. Może być zapełniona islamem. I jego prawem szariatem. Może dlatego już 50 tys. Francuzów przeszło na islam?

Co by było, gdyby każdy przybywający do Europy muzułmanin usłyszał Ewangelię od napełnionego Bożym Duchem Europejczyka? Miałam kiedyś ucznia w Irlandii, który był muzułmaninem. Dostał ode mnie Biblię i usłyszał całą Ewangelię. Po raz pierwszy w życiu usłyszał imię Jezus!

Jeśli Izrael w Europie się nie przebudzi do życia Bożego, to będzie osądzony. Wojny z wojowniczym islamem nie wygra. A Jehowa i tak ma tu swoją resztkę – grupę ludzi którzy Go kochają i są Mu posłuszni. Tych będzie wspierał i ochraniał.
Byłam w Istambule, starym bizantyjskim Konstantynopolu. Największy chrześcijanski kościół Hagia Sofia stał się muzułmańskich meczetem. Tylko dzięki Atatürkowi został w XX w zamieniony na muzeum.
Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to samo może się stać z Bazyliką św Piotra w Rzymie.

Czy to znaczy, że Jehowa przegra z Allachem? NIE!!!

Istnieje dziś na Bliskim Wschodzie kraj, który jest znienawidzony przez państwa muzułmańskie go otaczające. Nazywa się Izrael. Osobiście nie wierzę, że syjonistyczny Izrael to jest to, co Jehowa ostatecznie zaplanował. Raczej jest to coś, w rodzaju przyczółku. Pierwsze terytorium na Bliskim Wschodzie odebrane islamowi. A to dopiero początek!
W końcu cały Izrael, wszystkie dwanaście plemion zamieszka na tamtym terenie od rzeki Nil do rzeki Eufrat, jak zostało powiedziane przez Mojżesza. Ale z tym musimy poczekać na Mesjasza.

Zanim to się stanie, jeszcze wiele zmian będzie miało miejsce. Jehowa może użyć muzułmanów, którzy przybywają do Europy by wykurzyć stąd Izrael. Tak jak to było przed II wojną światową. Ci z Domu Judy, którym udało się wyjechać, ocaleli. Ci, którzy zostali w większości zginęli.
Już dziś tysiące Żydów z Francji wyjeżdżają do Izraela. Czyżby nie podzielali zdania niektórych europejskich przywódców odnośnie muzułmańskiej emigracji?

Na koniec coś humorystycznego. Słyszałam ostatnio wypowiedź profesora Wolniewicza na temat islamu. Twierdził, że to straszna religia, która obcina uszy i nosy i że nie można jej opuścić aż do śmierci i że kobiety są tam przedmiotem.
W sumie w porównaniu z polskim katolicyzmem, to różnica polega tylko na tym, że katolicy nie obcinają uszu i nosów.
Bo tak poza tym, to same podobieństwa. Z kościoła katolickiego nie można się wypisać, dlatego ich statystyki wciąż mówią o 94% katolików w Polsce, a rola kobiety w katolickiej rodzinie i społeczeństwie też niestety nie jest godna pozazdroszczenia.
Więcej podobieństw. Katolickie kościoły wystawiają głośniki na zewnątrz i terroryzują swoimi modłami ludzi wokół, podobnie jak muzułmańscy muezini, którzy pięć razy dziennie nawołują do swoich modłów.
Następnym podobieństwem jest roszczeniowość. Muzułmanie w Europie potrafią w większości żądać. Podobnie jest w Polsce. Mamy uprzywilejowane grupy zawodowe, ludzi którzy latami domagają się by brać, a nie zapytają czy mogą w czymś pomóc i coś ofiarować. Muzułmanie robią burdy na ulicach? A co robią górnicy, rolnicy, etc na swoich demonstracjach?
To jest przerażający obraz mentalności ubóstwa. Kształtuje go religia. I nie ma znaczenia czy to religia islamu czy katolicka. Religia.

Ludzie, którzy żyją z Bogiem są inni. Miłość daje, a nie nastawia się na ciągłe branie, bo mi się należy.
W dniach ostatecznych powstanie na swoje nogi cały Izrael – lud Jehowy, odkupiony przez krew Jezusa. Lud, który powróci do wypełniania całego Bożego Prawa, Tory.
I to będzie powodem, dla którego Jehowa wprowadzi ich z powrotem, po prawie 3 tysiącach lat do ziemi, którą dla nich ma. I dopiero wtedy Izrael stanie się przewodnikiem narodów, a każdy naród zajmie zaplanowane dla niego przez Boga miejsce.

19 września 2015


Udostępnij