Udostępnij

A gdy niektórzy mówili o Świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł:
Przyjdą dni, kiedy z tego co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono! 😮 Łuk.21:5-6

Nie minęło 40 lat od czasu jak słowa te zostały wypowiedziane przez Jeszuę, a piękna Świątynia, symbol wiary Izraela została zburzona i spalona przez Rzym.

Czy Jeszua nie miał poczucia piękna i nie szanował sztuki i historii swojego własnego narodu że tak powiedział?
Owszem, ale wiedział również, że nie sam budynek jest najważniejszy ale fakt, czy ten budynek służy do wypełniania woli Jehowy czy tylko jakiejś religii stworzonej na bazie Tory czy Biblii. 🤔

Jehowa pozwoli zniszczyć każdy budynek i system religijny który, jakkolwiek zbudowany w imię Boga, tak naprawdę, nie służy Bożym prawom i przykazaniom. 😮

Przychodzi czas, gdy nie tylko kościoły będą płonąć ale i cały Rzym zostanie zniszczony, a na jego miejsce przyjdzie Królestwo Boże, Królestwo wierzącego w Jeszuę Izraela.

Królestwo, którego Królem jest Jeszua, który zjednoczy dwa zwaśnione do tej pory Domy Izraela: Dom Judy – Żydów i Dom Izraela – Chrześcijan. 🤗

Nie mogę się doczekać tego Królestwa widząc jak wspaniałą cywilizację, naukę i kulturę zbudowali ludzie, którzy tylko w pewnym stopniu przestrzegali Torę. 😀Będzie się działo!

Za dni tych królów, Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud. 
Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa (Rzym – cywilizacja tzw. zachodu jest ostatnim takim królestwem systemu tego świata), lecz samo ostoi się na wieki! Dan.2:44 👍

Król Jeszua przyjdzie wkrótce i odnowi Królestwo 12 plemion Izraela! 👑 Amen 🌸

16 kwietnia 2019


Udostępnij