Udostępnij

Abp S. Gądecki w swoim liście do Sejmu napomina polityków aby w swojej pracy kierowali się sumieniem. Prawo stanowione nie może stać w sprzeczności z Prawem Bożym, stwierdza Gądecki.

Czy biskup ma na myśli to samo Prawo, które Jehowa dał na Górze Synaj 12 plemionom Izraela przez pośrednictwo Mojżesza? To Prawo, o którym Jezus powiedział, że nie przyszedł go zmieniać?

Czy ma na myśli raczej prawo kościoła rzymskiego, które jest różne od Bożego Prawa, a które katolicy nazywają Bożym prawem?

Powtórzę jeszcze raz. Prawo Boże, inaczej zwane Prawem Mojżeszowym, wypełnione na ziemi przez Jezusa i nie zmienione ani na jotę przez Niego, nie jest tym samym, co prawo kościoła rzymskiego!

Kościół rzymski zmienił Prawo Boże.

Zmienił całkowicie Boży kalendarz – księżycowy na kalendarz pogański – słoneczny, Boże Święta na święta pogańskie, Sabaty na niedzielę, dzień czczenia boga słońca.
Wprowadził uwielbienie innych bogów – np. Maryja, czy kulty świętych, czczenie obrazów, figurek co jest przez Prawo Boże zakazane.
Zmienił nazwę ze Zgromadzenia Izraela na kościół uniwersalny czyli katolicki, Izraelitów zaczął nazywać chrześcijanami, że wymienię tylko to, co najważniejsze.

Szanowny panie biskupie, najpierw sami zacznijcie wypełniać CAŁE Prawo Boże w jego niezmienionej formie, a dopiero później postulujcie jego wykonywanie przez innych.
Pewnego dnia wszyscy staniemy przed Sądem Bożym i będziemy sądzeni przez Jezusa, który jest Sędzią w zgodzie z Prawem Mojżesza, a nie waszym wewnętrznym kościelnym prawem, które nazywacie Bożym, a które bezprawnie zmienialiście przez wieki.

A wszystkim innym dedykuję zdanie, które powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 23: 3 – oryginał hebrajski:

Cokolwiek on (Mojżesz) wam nakazuje, czyńcie i przestrzegajcie, ale nie idźcie za takanot (przykazania faryzeuszy, również dzisiejszych hipokrytów, którzy zmieniają lub negują biblijne Prawa) i ma’asim (działania rabinów, które stanowią legalny precedens dla tego, co nazywa się właściwym, sprawiedliwym zachowaniem) faryzeuszy (tych, co zmieniali i zmieniają Prawo), bo mówią, że naśladują Mojżesza (dziś mówią, że czynią Boże Prawo i naśladują w tym Jezusa) ale nie czynią tego, co Mojżesz mówi.

Jednym zdaniem: czyńcie to, co mówi Prawo Mojżesza ale nie czyńcie tego, czego uczą was ludzie, którzy zmienili Boże Prawo, nawet wtedy, gdy wciąż go tak nazywają!

Jezus będąc na ziemi wypełniał wszystko to, co w Prawie Bożym zmienili biskupi i pastorzy. Choć mówią nam dziś, że Jezusa naśladują! Wolne żarty!

Oni nie tylko wymyślili sobie swoje prawo, które nazywają Bożym, ale również wymyślili sobie Jezusa, który tak naprawdę nigdy nie istniał w formie, w której Go sobie wymyślili. Jest jedynie wytworem ich wyobraźni.

Prawdziwy Jezus a właściwie Jeszua wypełniał całe Prawo Boże i nam nakazuje czynić to samo. Nakazuje nam nie słuchać tych, którzy uczą inaczej. Odpowiedzialność za to spoczywa na każdym z nas.

12 listopada 2015


Udostępnij