Udostępnij

☝️ Rzym jest ostatnim królestwem z proroctwa Daniela które upadnie zaraz przed zaprowadzeniem Królestwa Bożego na ziemi
☝️ w czasie gdy Jeszua był na ziemi Judea była pod panowaniem Rzymu. Większość Judejczyków nienawidziła rzymian i marzyła o przyjściu Mesjasza który ich spod ich panowania uwolni
☝️ Jeszua został wydany Rzymowi przez swoich braci którzy zazdrościli Mu sukcesu w służbie, byli wściekli że zmienił doktryny ich denominacji i nauczał i czynił tylko to, co nakazał Mojżesz w słowie zapisanym, nazywał religijnych hipokrytów plemionami żmijowymi,
został skazany na śmierć przez rzymskiego urzędnika bez żadnej przyczyny
☝️ Jeszua był traktowany jak kryminalista przez rasistowskich rzymskich żołnierzy – dziś byliby to policjanci, którzy Go bili, szydzili i naśmiewali się.
Kiedy Go krzyżowano powieszono Go pośród dwóch kryminalistów
☝️ Jeszua został zabity rzymskim sposobem, rzymskimi gwoździami
☝️ grób Jeszuy był pilnowany przez rzymskich żołnierzy
☝️ w pierwszych wiekach naszej ery Rzym prześladował zarówno Judejczyków jak i Zgromadzenia wierzących w Jeszuę Izraelitów
☝️ w końcu Rzym wraz z odstępczymi Izraelitami stworzył kościół.
Wtedy prześladowania ustąpiły ale teraz byli prześladowani sami stali się prześladowcami
☝️ kościół rzymski przez całą swoją historię niszczył hebrajskie korzenie i tożsamość wierzących.
Palił hebrajskie manuskrypty, również hebrajskie manuskrypty ewangelii
☝️ kościół rzymski i kościoły protestanckie przez całą historię brały udział w prześladowaniu inaczej od siebie wierzących.
☝️ ze świata Rzymu powstanie człowiek, którego wielu Żydów i chrześcijan uzna za Mesjasza.
Wielu ocknie się ze swojego zwiedzenia dopiero jak zobaczą go zasiadającego w Świątyni i podającego się za Boga!
☝️ Jeszua swoim powtórnym przyjściem zniszczy tego człowieka i jego królestwo
☝️ w Królestwie Tysiącletnim nie będzie żadnych kościołów tylko 12 plemion Izraela.
Nie będzie świąt kościelnych. Będą tylko święta Jehowy.

6 kwietnia 2023


Udostępnij