Udostępnij

Maski kawalerii rzymskiej znalezione na miejscu bitwy w Lesie Teutoburskim 😮 trzy Legiony XVII, XVIII i XIX zostały tam totalnie zniszczone przez Germanów 🤗 RZYM to ludobójstwo prawie 2 ml Galów przez Cezara 😮 ukrzyżowanie Jeszuy 😮zniszczenie Świątyni i krzyżowanie setek tysięcy Żydów 😮 prześladowanie Żydów i Necrim – tak nazywano wierzących w Jeszuę jako Mesjasza 😮palenie na stosach innowierców i palenie książek 😮 w końcu Holocaust Żydów i Sławian przez III Rzeszę – Rzym Zachodni i gułagi Rzymu Wschodniego 😮 cdn 😮
Z Rzymem walczyły plemiona Germanów – tak Rzym nazywał wszystkich na północ od ich granic czyli nasi Goci czy Wandalowie którzy Rzym zdobyli i zaczęli się nazywać Sławianami od sławy która wtedy zdobyli 🤗 Germanowie to plemiona Izraela 😀
Niestety poszli później z Rzymem na kompromis 👎 na wystawie w muzeum na maskach flagi różnych krajów tworzących UE 🇪🇺 to różne plemiona z Królestwa Północnego – Izraela które Europę stworzyły 👍 czas wyjść z Rzymu i jego kościołów do Zgromadzenia Izraela – wierzących i przestrzegających zapisanej Tory 👍 Królestwo Izraela będzie odbudowane, bo tak nasz Mesjasz Jeszua obiecał‼️ Rzym i jego instytucje – system tego świata – będą zniszczone 🤗 Królestwo Tysiącletnie nadchodzi 😀

15 czerwca 2020

 


Udostępnij