Udostępnij

Społeczeństwa mające mentalność ubóstwa zawsze mają problem z wynagradzaniem finansowym za pracę umysłowa lub duchową. 🤔

Ludzie myślą że wytwarza się tylko to, co widać. A prawdą jest, że to co widać, pochodzi od tego czego nie widać!!
W to trzeba inwestować widzialne pieniądze.

Jeśli nie płaci się za wytwarzanie rzeczy niewidzialnych, to ich się nie stworzy, a to oznacza, że nie stworzy się rzeczy w rzeczywistości widzialnej!

Czyli będzie bieda i ubóstwo zamiast wzrostu i bogactwa!! 😮

W czasach Nehemiasza zastrajkowali Lewici!

Dowiedziałem się także, że nie dostarczono Lewitom ich udziałów wobec czego Lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości! 😮

Co zrobił namiestnik Nehemiasz – czyli rząd, władza w tamtym czasie?

Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem: dlaczego jest zaniedbany Dom Boży?
Potem zebrałem ich razem (Lewitów) i postawiłem na ich stanowiskach.
Wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę: zboże, moszcz i oliwę. 👍
Neh. 13:10-12

Mądra władza, mądre Zgromadzenia podobnie jak Nehemiasz będą wynagradzać za pracę umysłową czy duchową.

Jeśli nie, to będzie strajk!! Bóg taki strajk popiera! 🤗🔥 Dlaczego? Bo On nie chce byśmy byli biedni i głupi! I chorzy! 😮👍

09 kwietnia 2019


Udostępnij