Udostępnij

10 Etanim – 7 Miesiąc

Dziesiątego dnia tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Jehowie ofiary ogniowe (…), III Mojż. 23:27 – 32. W Jom Teruah Księga jest otwarta i wyrok jest wydany. Potem mamy dziesięć dni grozy. Czy coś może zmienić wydany już wyrok? Jom Kipur jest ostatnim dniem, w którym wyrok może być zmieniony.

Księga Jonasza mówi o proroku, który wydał wyrok na Niniwę, stolicę Asyrii, najpotężniejszego w tamtym czasie królestwa pogańskiego na ziemi, pełnego gwałtu, bałwochwalstwa i wszelkiej bezbożności. Jonasz, który początkowo nie chciał iść do Niniwy po Bożej perswazji (pobyt w brzuchu ryby) jednak tam dotarł i głosił słowo prorocze mówiąc ludziom że za czterdzieści dni Niniwa będzie zburzona. Po usłyszeniu wyroku – Niniwa pościła i pokutowała. Jako rezultat nie została osądzona.

Iz. 58:1 -12 Lecz to jest post w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Jest potężna moc w pokucie. Kiedy przyznajemy się do grzechu i żałujemy go. Post nam w tym pomaga. Post nie zmienia Boga, zmiękcza nasze serca kiedy są zatwardziałe i powoduje że stajemy się bardziej otwarci i wrażliwi na świat duchowy. Są rzeczy, które się nie przełamią dopóki nie zaczniemy pościć. Jom Kipur to dzień całkowitego postu.

Jonasz był znakiem: był w brzuchu ryby przez trzy dni i trzy noce, podobnie Jeszua był w piekle trzy dni i trzy noce, Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się a oto tutaj więcej niż Jonasz, Mat. 12: 38 – 41. Dzięki Jeszule i temu co zrobił nie tylko jedna metropolia może być uratowana, ale każdy kto w Niego wierzy. Dlatego jest On większy niż Jonasz.

III Mojż. 16 mówi o tym, że jeden raz w roku, właśnie w Dzień Pojednania, arcykapłan – najpierw oczyściwszy siebie – wchodził do Miejsca Najświętszego w Świątyni. Tam była Arka Przymierza, w której mieszkała Szekina – Boża Obecność z krwią kozła i cielca by dokonać przebłagania za grzechy narodu izraelskiego. Dzięki tej ofierze Izrael stawał się sprawiedliwy przed Bogiem i dzięki temu Bóg mógł odpowiadać na jego modlitwy.

Hebr.9: 11 – 28, Lecz Mesjasz, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest pochodzący nie z tego świata. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców lecz z własną krwią dokonawszy wiecznego odkupienia. (…)O ileż bardziej krew Mesjasza który przez Ducha ofiarował samego siebie bez skazy Bogu oczyści sumienie nasze od martwych uczynków abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza (…) Jeszua dokonał oczyszczenia rzeczy, które są na ziemi i w niebie.

2 Kor.5:14 – 21, w miejsce Mesjasza, zamiast Niego prosimy dziś wszystkich by pojednali się z Bogiem dopóki jest jeszcze czas. Wszystko co Bóg miał zrobić już zrobił. Każdy indywidualnie podejmuje dziś decyzję czy Go przyjąć czy odrzucić.

swieta7


Udostępnij