Udostępnij

1 Etanim – 7 Miesiąc

III Mojż. 23: 23 – 24, (…) w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. Święto to zaczynają zawsze dźwięki dęcia w szofar i stąd nazwa – Święto Trąb.

Przez dęcie w trąby, szofary przypominamy się Jehowie. Wtedy On daje nam zwycięstwo. Trąbimy też w dniach naszej radości, w święta, przy składaniu ofiar, Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Jehowie i będziecie wybawieni od waszych nieprzyjaciół, IV Mojż. 10: 9 – 10.

Szofar najczęściej robiony jest z baraniego rogu. A gdy Abraham podniósł oczy ujrzał za sobą barana który rogami uwikłał się w krzakach, 1 Mojż. 22. Bóg poprosił Abrahama, by złożył swojego syna w ofierze. Kiedy był już pewien, że Abraham to zrobi – w momencie gdy ten podniósł już swój nóż, by zabić syna, zatrzymał go. Na złożenie ofiary dał mu w zamian barana. Wcześniej Abraham powiedział swojemu synowi, że Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie. Jeszua stał się tym upatrzonym przez Boga barankiem. Dęcie w szofar to głos baranka, na który Bóg zważa.

Hebr. 11:17 – 19, (…) sądził że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, toteż jakby z umarłych mówiąc obrazowo otrzymał go z powrotem. Abraham wierzył w zmartwychwstanie.

1 Tes 4:13 – 17, (…) gdyż sam Jehowa na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba: wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Jehowy i tak zawsze będziemy z Jehową. 1 Kor.15: 50 – 52. Zarówno Żydzi jak i chrześcijanie wierzą że Mesjasz przyjdzie na dźwięk trąb. Zgromadzenie Izraela nastąpi przy dźwięku trąb! Czyżby w Jom Teruah?

W Jom Teruah ma miejsce otwarcie Księgi w której są zapisane imiona zbawionych. Później następuje dziesięć dni grozy w oczekiwaniu na wyrok Boży który będzie miał miejsce w Jom Kipur, I widziałem wielki biały tron i tego który na nim siedzi przed którego obliczem pierzchła niebo i ziemia (…)i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota został wrzucony do jeziora ognistego.

Według żydowskiej tradycji, każdy w dzień Jom Teruah powinien usłyszeć dźwięk szofaru. Jeszua mówił – (…) kto słucha słowa mego i wierzy temu który mnie posłał ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem ale przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci co usłyszą będą żyć, Jan 5:24 – 29. Ci którzy nie uwierzą, nie powstaną do życia w pierwszym, lepszym zmartwychwstaniu, lecz w drugim zmartwychwstaniu na Wielki Sąd.

Dziś Oblubienic wzywa Oblubienicę by przygotowała się na Wesele Baranka, Weselmy i radujmy się i oddajmy Bogu chwałę gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica jego przygotowała się, Obj. 19: 6 – 9, Ef. 5:25 – 27.

swieta6


Udostępnij