Udostępnij

25 dzień dziewiątego miesiąca

Trwa 8 dni. Nie jest biblijnym moedim – wyznaczonym przez Jehowę czasem. Nie ma biblijnego nakazu przestrzegania tego święta. Jakkolwiek Jeszua, kiedy żył na ziemi, obchodził je. Jan 10:22-30, Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia Świątyni. Była zima. I przechadzał się Jeszua w Świątyni, 22-23 w.

Święto to, przypomina nam o wydarzeniach z historii Judejczyków – Żydów z czasów, kiedy Królestwo Izraela, pozostałe 10 plemion żyły już dawno w rozproszeniu. Kiedy Juda była pod panowaniem greckim, Antioch Epifanes, bezbożny grecki władca, zagarnął skarby Świątyni Jerozolimskiej. Było to ukoronowaniem całego procesu greczczenia Żydów – podobny proces przechodziliśmy my, kiedy próbowano nas germanizować czy rusyfikować.

Na koniec kazał złożyć na ołtarzu w Świątyni, którą wcześniej zamienił na świątynię greckiego boga Zeusa w ofierze świnię, zanieczyszczając tym samym przybytek Boży. Wydał też edykt zabraniający wszelkich żydowskich obrządków i zwyczajów. Wybuchła wojna zwana Machabejską. W 164 p.n.e. powstańcy żydowscy pod przywództwem Judy Machabeusza zdobyli Jerozolimę. Jednak Świątynia nie mogła funkcjonować, dopóki nie została oczyszczona. Wtedy to powstała legenda, że sam Bóg podtrzymywał palenie się świateł przez 8 dni, dopóki nie wyprodukowano oliwy. Nie jest to prawda.

Żydzi zawsze chcieli by ogień z nieba zstąpił w Świątyni w ponadnaturalny sposób. Rabini wymyślili więc bajkę o cudownym paleniu się lamp. Dlatego do dziś palą 9 lamp w to święto. Stąd 9 – cio ramienny świecznik, inny od 7 – mio ramiennej Menory. Cztery razy ogień z nieba spadał na ofiary składane w Świątyni. Za czasów Mojżesza, Dawida, Salomona, Eliasza i po raz piąty w święto Szawuot, kiedy to Duch Święty przyszedł jak ogień z nieba by napełnić sobą zgromadzonych w Świątyni wierzących Dz Ap.2. Ogień z nieba przychodzi tylko wtedy, gdy jest obecnych 12 plemion Izraela. W jedności. Za czasów Judy ogień nie zstąpił ani za Ezdrasza, ani za Nehemiasza, kiedy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej i odbudowywali Świątynię, ani za czasów Machabeuszy.

Święta Chanuki uczą nas, by przeciwstawiać się wpływom tego bezbożnego świata na nasze życie. Czasem presja jest bardzo duża. Czasem, jak Żydzi w czasach Machabeuszy trzeba oddać swoje życie w walce o wolność. Wolność, by nie żyć jak świat – Grecy, ale by żyć jak przystało na dzieci Boże – Izraelitów. A kiedy Dom Judy i Dom Izraela znów zbiorą się razem na jednym miejscu, ogień z nieba powtórnie przyjdzie i nastąpi ostatnie wylanie Ducha Świętego na ziemi.


Udostępnij