Zdjęcia hebrajskich manuskryptów Tanach i Ewangelii Łukasza. Imię Boga JHWH z zaznaczonymi samogłoskami. Czytamy JEHOWA.

7 Wpisy

W manuskrypcie Ewangelii Łukasza widać imię Jeszua w środku, to fragment kiedy Anioł mówi Miriam że nazwie swojego syna Jeszua oraz dwa ostatnie wyrazy to z Łuk.1:35, to Ben Jehowa, anioł kończy, że to co się urodzi będzie Synem Jehowy! Ponad 1000 manuskryptów odnalezionych przez Nehemia Gordon z zaznaczonymi samogłoskami.