W owym czasie – mówi Jehowa – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem, Jer. 31:1
czytaj więcej >>

Spotkania Szabatowe

BĄDŹ NASZYM SPECJALNYM GOŚCIEM!!!

Każda SOBOTA, godz. 12.00
ul. Rajska 1 Dominów - Lublin

szczegóły >>

Partnerstwo

Istnieje możliwość zasiewania w służbę Domu Izraela Polania.

Ostatnie komentarze

MASECZKI, SZCZEPIONKI I ANTYCHRYST‼️

Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę ZASŁONIĘTĄ i winien wołać: NIECZYSTY, NIECZYSTY Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkać SAMOTNIE, jego mieszkanie będzie POZA OBOZEM3 Mojż. 13:45-46 Tak Tora instruuje nas odnośnie zachowania podczas chorób zakaźnych. Wtedy był to trąd, teraz może być […]

JESZUA – KAMIEŃ OBRAZY

Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, o który się potkną, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się Dla was, wierzących jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś, kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie pozostał nie tylko kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i SKAŁĄ ZGORSZENIA Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się […]

ZŁO FUNDAMENTALIZMU

Jehowa stworzył niebo i ziemię i człowieka. Dał nam swoje Instrukcje – Torę, odnośnie tego jak żyć, by było dobrze Działo się to pod Górą Synaj kiedy zawarliśmy z Nim Przymierze i obiecaliśmy, że będziemy przestrzegać Jego Przykazań Oczywiście nie przestrzegaliśmy tych Instrukcji. Zamiast tego, pozmienialiśmy je Za nie przestrzeganie Tory nasi przodkowie zostali wyrzuceni […]