W owym czasie – mówi Jehowa – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem, Jer. 31:1
czytaj więcej >>

Spotkania Szabatowe

BĄDŹ NASZYM SPECJALNYM GOŚCIEM!!!

Każda SOBOTA, godz. 12.00
ul. Rajska 1 Dominów - Lublin

szczegóły >>

Partnerstwo

Istnieje możliwość zasiewania w służbę Domu Izraela Polania.

Ostatnie komentarze

JESZUA – KAMIEŃ OBRAZY

Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, o który się potkną, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się Dla was, wierzących jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś, kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie pozostał nie tylko kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i SKAŁĄ ZGORSZENIA Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się […]

ZŁO FUNDAMENTALIZMU

Jehowa stworzył niebo i ziemię i człowieka. Dał nam swoje Instrukcje – Torę, odnośnie tego jak żyć, by było dobrze Działo się to pod Górą Synaj kiedy zawarliśmy z Nim Przymierze i obiecaliśmy, że będziemy przestrzegać Jego Przykazań Oczywiście nie przestrzegaliśmy tych Instrukcji. Zamiast tego, pozmienialiśmy je Za nie przestrzeganie Tory nasi przodkowie zostali wyrzuceni […]

DLACZEGO MARYJA NIE OCHRONIŁA?

Dziś należy postawić takie pytanie: dlaczego tak zwana królowa Polski, tak tu czczona Maryja nie uchroniła naszego kraju przed wojną i jej okropnymi skutkami? Tora naucza, że czczenie obrazów i figurek innych bogów oprócz jednego, jest dla Niego obrzydliwością i przynosi do życia ludzi i narodów PRZEKLEŃSTWO! Takim przekleństwem jest wojna. Do tego wojna przegrana […]