Święta

10 Wpisy

ŚWIĘTA JEHOWY-MOEDIM

Hebrajskie słowo moed użyte w III Księdze Mojżeszowej 23 rozdział tłumaczone na polski jako święto – dosłownie przetłumaczone znaczy – wyznaczony czas. Tak więc Święta Jehowy to wyznaczone przez Niego czasy by spotykać się ze swoim ludem. Warto zauważyć że nie są to święta żydowskie ale Święta Jehowy. Bóg dał je Izraelowi by ten uczył […]

SABAT

I ukończył Bóg w siódmym dniu swoje dzieło i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła którego Bóg dokonał w stworzeniu, 1 Mojż. 2:2 -3. Bóg ustanowił Sabat już w siódmym dniu stworzenia, na długo przedtem jak dał […]

PASCHA

14 Awiw – 1 Miesiąc III Mojż. 23 – 5, W miesiącu pierwszym czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest pascha Jehowy. II Mojż. 12:1 -14, (…) Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny (.) ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać […]

PRZAŚNIKI

15-21 Awiw – 1 Miesiąc III Mojż.23: 6 – 14, A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Jehowy. Przez siedem dni będziecie jeść przaśniki. Pierwszy i siódmy dzień tego święta to Sabaty – dni wolne od pracy. II Mojż. 12: 15 -19, 37 -42, (…) Przestrzegajcie Święta Przaśników gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem […]

SZAWUOT – ŚWIĘTO TYGODNI

3 Miesiąc III Mojż. 23:15 – 22, Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni (…) Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby (…) Szawuot to święto pielgrzymie, jedyne które nie ma stałej daty. Należy liczyć siedem pełnych tygodni lub pięćdziesiąt dni od […]

JOM TERUAH – ŚWIĘTO TRĄB

1 Etanim – 7 Miesiąc III Mojż. 23: 23 – 24, (…) w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. Święto to zaczynają zawsze dźwięki dęcia w szofar i stąd nazwa – Święto Trąb. Przez dęcie w trąby, szofary przypominamy się Jehowie. Wtedy On daje nam […]

JOM KIPUR – DZIEŃ POJEDNANIA

10 Etanim – 7 Miesiąc Dziesiątego dnia tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Jehowie ofiary ogniowe (…), III Mojż. 23:27 – 32. W Jom Teruah Księga jest otwarta i wyrok jest wydany. Potem mamy dziesięć dni grozy. Czy coś może zmienić wydany już wyrok? […]

SUKKOT – ŚWIĘTO NAMIOTÓW

15 – 21 Etanim – 7 Miesiąc III Mojż. 23:34 – 43, (…) W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Jehową, Bogiem waszym przez siedem dni. (…) Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy krajowcy w […]

ŚWIĘTA CHANUKI

25 dzień dziewiątego miesiąca Trwa 8 dni. Nie jest biblijnym moedim – wyznaczonym przez Jehowę czasem. Nie ma biblijnego nakazu przestrzegania tego święta. Jakkolwiek Jeszua, kiedy żył na ziemi, obchodził je. Jan 10:22-30, Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia Świątyni. Była zima. I przechadzał się Jeszua w Świątyni, 22-23 w. Święto to, przypomina nam o […]

ŚWIĘTA PURIM

14 dzień dwunastego miesiąca Podobnie jak święta Chanuki, Purim nie jest biblijnym moedim. Nie ma biblijnego nakazu aby te święta przestrzegać. Powstało w czasie, kiedy zarówno Dom Izraela jak i Dom Judy żyli pod panowaniem perskim. Różnica polegała na tym, że 10 plemion – Izraelici wmieszali się całkowicie w kulturę perską natomiast Judejczycy – Żydzi, […]