Udostępnij

☝️ Bóg jest jeden i ma jedno imię – to różniło Izraelitów od Egipcjan którzy czcili wielu bogów‼️
☝️ jestem który jestem, czy El Shaddai to nie imiona tylko określenia czy opis imienia‼️ imię Grażyna znaczy Piękna Księżniczka ale ludzie nazywają mnie po imieniu czyli mówią : Grażyna‼️
☝️ imię Boga użyte jest w Pismach Starego Przymierza – Tanach prawie 7 tysięcy razy‼️ dziś już wiemy że imię Boga używane było również w Pismach Nowego Przymierza, bo mamy hebrajskie manuskrypty które to potwierdzają
☝️ w pisowni języka hebrajskiego nie używa się samogłosek. Imię Boga było i jest zapisywane JHWH. Problem polegał na tym jak je czytać?
☝️ w pewnym czasie rabini przestali używać, między innymi z powodu prześladowań, a skrybowie przestali zapisywać w manuskryptach brzmienie samogłosek imienia Boga
☝️ jednak z różnych powodów nie zawsze było to przestrzegane: skryba się pomylił i jednak zapisał brzmienie imienia, albo zrobił to świadomie etc
☝️ najważniejsze hebrajskie kodeksy, których używają Żydzi do dziś gdy publikują różne wydania Tanach to: Kodeks z Aleppo, Leningradzki, Korona Damaszku
☝️ we wszystkich tych kodeksach jak i w innych hebrajskich manuskryptach znaleziono do dziś ponad 1000 miejsc gdzie imię Boga jest zapisane wraz z wymową‼️
☝️ najstarsze hebrajskie manuskrypty Tanach znalezione w Qumran mają bardzo niewielkie różnice w porównaniu z Tanach które mamy dziś‼️znaczy to, że skrybowie bardzo wiernie zapisywali Słowo Boże‼️
☝️ dla porównania greckie fragmenty manuskryptów Pism Nowego Przymierza których mamy dziś ponad 5 tysięcy są ze sobą tak niespójne, że nie ma dwóch dokładnie takich samych‼️
☝️ chrześcijanie nie używają imienia Boga. JHWH tłumaczą jako Pan‼️ Pan to inne określenie Boga kananejskiego Baala
☝️ brzmienie Jahwe którego zaczął używać świetny skądinąd niemiecki hebraista Gesenius pochodzi od samarytańskiej Boga Jawe o którym uczony myślał, że to ten sam bóg
☝️ najwybitniejszy hebraista XVI w Szymon Budny również używał imienia Jehowa w swoich tłumaczeniach Biblii‼️
☝️ każdy kto zna hebrajski odczyta z łatwością imię Boga ze zdjęcia jako Jehowa‼️ to właśnie jest zapisane w Koronie Damaszku‼️

18 kwietnia 2023


Udostępnij