Udostępnij

1. Podział terytorium Kanaanu na 12 plemion 1.500 p.n.e 😮 2. Królestwo Dawida i Salomona 1100 – 1000 P.n.e. 😮 3. Podział na Dwa Domy i Dwa Królestwa po śmierci Salomona 1000 P.n.e. 😮
Jehowa dał ziemie synom Ismaela który był synem Abrahama i jego niewolnicy Hagar – Arabom na wschód od Kanaanu
Brat Jakuba Ezaw otrzymał ziemię Edom 😮
Synowie Lota to Moab i Ammon 😮
Jehowa nie pozwolił Izraelowi zająć ich ziem w drodze do Kanaanu 😮
Izrael poszedł do niewoli asyryjskiej w VIII w p.n.e. 😮 nigdy do ziemi nie wrócił 😮 zamieszkał
w Europie potem rozprzestrzenił się na cały świat
Juda poszedł do niewoli babilońskiej w VI w p.n.e. część wróciła za Koresza – Cyrusa 😮 po 135 r Rzymianie wygnali wszystkich Judejczyków – Żydów z ziemi 😮 powrócili w XIX wieku 😮 państwo Izrael – powinno nazywać się Juda powstało w 1948 roku
Do tego czasu ziemie te były zamieszkiwane i zarządzane przez różne imperia – Arabowie, Turcy ale pod ich rządami to było pustynne zadupie 😮 ziemia Izraela zaczęła kwitnąć gdy wrócili prawowici gospodarze – Judejczycy
To do tej ziemi Mesjasz sprowadzi wszystkie 12 plemion by zaprowadzić długo oczekiwane Królestwo Izraela zwane Tysiącletnim 😮
Jeszua Mesjasz – Jehowa Cewaot czyli Jehowa Zastępów Izraela powróci jako żołnierz by w bitwie pod Armageddon pokonać armie wroga 😮
Potem w końcu zapanuje pokój na ziemi 😃👍 porządek na ziemi będzie wtedy gdy Izrael
– przewodnik wszystkich narodów zajmie w końcu swoje miejsce a Tora wyjdzie z Syjonu 😃👍 😮

08 listopada 2023


Udostępnij