Wpisy z miesiąca: sierpień 2015

8 Wpisy

HOZER KONTRA JEREMIASZ

przez Admin Cyber

  Podczas spotkania z katechetami, przywołując w czasie liturgii postać św. Jana Chrzciciela i proroka Jeremiasza abp Hozer zachęcał nauczycieli religii aby z odwagą i radością głosili Ewangelię. “Stając wobec różnych obaw, lęków i trudności związanych z podjęciem katechezy w szkole nie zapominajcie, że realizując swoją misję nie jesteście osamotnieni. Zgodnie z obietnicą daną Jeremiaszowi: Czynię […]

  PIERWSZA POLSKA EMIGRACJA

  przez Admin Cyber

   Mało osób w Polsce wie, że pierwszą polską emigracją byli Bracia Polscy. Uchwałą sejmu polskiego w 1658 roku zostali oni oskarżeni o popieranie Szwedów w czasie Potopu, a następnie zmuszeni albo do przejścia na katolicyzm albo do opuszczenia Rzeczpospolitej. Była to emigracja związana z prześladowaniami religijnymi. Przyniosła też zyski finansowe katolikom, którzy przejmowali majątki szlachty […]

   OBRAŻANIE UCZUĆ RELIGIJNYCH

   przez Admin Cyber

    Zawsze mnie zastanawiało to sformułowanie uczucia religijne. Oczywiście rozumiem ideę prawa, które ma na celu zabezpieczenie porządku różnych religijnych zgromadzeń. Ale uczucia religijne? Jaką miarę do nich przyłożyć? Czyje uczucia uwazględnić? Katolickie uczucia czy też może uczucia inaczej wierzących? Moje uczucia religijne są obrażane każdego dnia. Kiedy patrzę na figurki, obrazy do których modlą się […]

    DOBRA INWESTYCJA

    przez Admin Cyber

     Całe nasze życie jest inwestowaniem. Naszego czasu, pieniędzy, zdolności. W coś te rzeczy inwestujemy. Czy zanim to zrobimy, zastanawiamy się dlaczego właśnie w to zasiewamy i czy będzie nam się podobać nasze żniwo, kiedy przyjdzie? Ludzie myślą, że największą moc w życiu mają pieniądze. Nie jest to prawda. Pieniądze mają wielką moc ale nie wszystko […]

     MILENIUM CZY PO MYLENIUM?

     przez Admin Cyber

      W 2016 roku Kościół Rzymski chce hucznie świętować w Polsce 1050 rocznicę tzw chrztu Polski, który miałby się odbyć w 966 roku. Czy jednak coś takiego miało w ogóle miejsce, a jeśli tak to kiedy i co faktycznie oznaczało? Kościół rzymski utrzymuje, że tego roku Mieszko I przez chrzest, czy polanie wodą, stał się chrześcijaninem […]

      ZAMACH SMOLEŃSKI?

      przez Admin Cyber

       Bóg, którego imię brzmi Jehowa, zawsze karał swój lud za nieposłuszeństwo Prawu Bożemu. Dom Izraela poszedł do niewoli Asyryjskiej i został rozproszony po całym świecie w wyniku grzechu narodu. Jednym z najgorszych, podkreślanych przez proroków był grzech bałwochwalstwa, czczenie Aszery. Dom Judy poszedł do niewoli babilońskiej za czczenie Królowej Niebios i nieprzestrzeganie Sabatów. Również w […]

       ZNAKI MESJAŃSKIE

       przez Admin Cyber

        Jezus będąc na ziemi uczył nas byśmy budowali nasze życie na skale. Dokopali się do prawdy i na niej budowali. Prawdą jest Jego nauczanie. Uczył tylko tego, co już wcześniej powiedział Mojżesz i prorocy. T Terlikowski twierdzi, że to Bóg daje nam znaki z nieba jak to powyżej zostało przedstawione. Wobec tego sprawdźmy te znaki […]

        WIELKA CZY POSTJEZUICKA POLSKA?

        przez Admin Cyber

         XVI w. to tak zwany Złoty wiek w historii Rzeczpospolitej. Była ona krajem tolerancyjnym dla różnych wyznań. Bracia Polscy i inni protestanci zakładali szkoły na bardzo wysokim poziomie nauczania. W końcu po tylu wiekach dominacji łaciny zaczął rozwijać się język polski, co też jest ich zasługą. W małżeństwach Braci Polskich panowała równość pomiędzy mężem a […]