Udostępnij

11 listopada 1918 – Jehowa dał nam kolejną szansę na zbudowanie kraju gdzie ludzie byliby wolni mieć swoje prawa i przekonania 👍 kiedy na skutek katolickiej kontrreformacji, bałwochwalstwa które umocniła, i wartości które głęboko zakorzeniła w obywatelach takich jak warcholstwo, prywata, nieuczciwość etc. straciliśmy niepodległość zamiast pokutować z grzechów organizowaliśmy powstania narodowo wyzwoleńcze które przyniosły tylko następne zniszczenia ☹️ Jehowa zmienił kształt całej Europy dopiero po I Wojnie Światowej 🇵🇱👍 dostaliśmy następna szansę i jak ją wykorzystaliśmy pokazuje owoc II Wojny Światowej ☹️ doświadczenia Solidarności i upadek Żelaznej Kurtyny – upadek ZSRR dał nam następna szansę 👍 pod koniec lat 90 tych tysiące Polaków narodziło się na nowo, zostali napełnieni Duchem Świętym, powstały nowe Zgromadzenia 👍 lecz zapał zaczął wygasać ☹️ większość tych ludzi zamiast służyć Bogu i budować zdrowy duchowy klimat przez rozprzestrzenianie Słowa Bożego, modlitwę, uwielbienie żyje dziś w odstępstwie w świecie ☹️ nadchodzi nowe światowe przetasowanie 😮 duchowe, ekonomiczne, militarne 😮 USA i Chiny będą walczyć o prymat nad światem ale pokona ich inne Królestwo które od tego momentu będzie na ziemi rządzić‼️ czy Polska będzie dalej istnieć? Osąd nad bałwochwalstwem narodów jest prorokowany w Biblii ☹️ wiem kto będzie rządzić Nowym Światowym Porządkiem – Królestwo Izraela – 12 Plemion Izraela ❤️👍

11 listopada 2023

 


Udostępnij