Udostępnij

Nie mogę się opędzić od wrażenia, że Niebo daje nam liczne znaki związane z prezydenturą A.Dudy. Jego zwycięstwo w wyborach przypadło, warto o tym przypomnieć, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zaraz potem prezydent z pokorą podniósł Najświęszy Sakrament i zaniósł celebrującemu mszę świętą.

         I wreszcie inauguracja tej prezydentury przypada na … Święto Przemienienia Pańskiego. Trudno o bardziej wymowne znaki, o mocniejszy przekaz dla nas. Można oczywiście uważać że to przypadek, ale o wiele rozsądniejsze jest uznanie, że to znaki skierowane do nas Polaków, kolejna szansa na duchowe odrodzenie, którą daje nam Bóg.

— T.Terlikowski

Jezus będąc na ziemi uczył nas byśmy budowali nasze życie na skale. Dokopali się do prawdy i na niej budowali. Prawdą jest Jego nauczanie. Uczył tylko tego, co już wcześniej powiedział Mojżesz i prorocy.

T Terlikowski twierdzi, że to Bóg daje nam znaki z nieba jak to powyżej zostało przedstawione. Wobec tego sprawdźmy te znaki czy są zgodne ze Słowem. Jeśli miałyby być prawdziwe, muszą się ze Słowem zgadzać.

         Dwa z tych znaków dotyczą kalendarza. Biblijny, Boży kalendarz to kalendarz księżycowo – słoneczny. Daty Bożych świąt nie pokrywają się z naszym kalendarzem słonecznym. Czy A. Duda został wybrany prezydentem w Szawuot – to w to święto Duch Święty zstąpił w Jerozolimie na 120 osób zgromadzonych w Świątyni?

         Wybory odbyły się 24 maja, w katolicko – pogańskie Zielone Świątki. Żaden z tych dni nie był dniem święta Szawuot liczonego według miesięcy księżycowych. Wypadło ono w tym roku 31 maja.

         Inauguracja prezydentury miałaby przypaść w dniu w którym Jezus został przemieniony przed swoimi uczniami. To przemienienie nie miało miejsca 6 sierpnia.

M Rood który poświęcił lata swojego życia na badanie życia Jezusa i kalendarza biblijnego – a jest to możliwe dopiero w naszych czasach dzięki odkryciom NASA, bo wiemy kiedy dwa tys. lat temu wypadały nowie księżyca – podaje, że Jezus został przemieniony w święto Pojednania – Jom Kipur, 10 dnia siódmego miesiąca. To mógł być koniec września lub początek października. W tym roku w zależności od nowiu zacznie się albo 14 albo 15 września. A więc znowu pudło.

         Hostia katolicka … w kształcie słońca. To element religii pogańskiej w rzymskim katolicyźmie, element mitraizmu, kultu Słońca, którego wyznawcą był cesarz Konstantyn. Włączanie różnych pogańskich wierzeń i mieszanie ich z wiarą biblijną przysparzało nowo powstającej religii w IV w wielu wyznawców.

         Ludzie nie musili rezygnować ze swoich wierzeń. Były one automatycznie włączane do tworzonej religii.

         Innym powszechnie znanym elementem kultu Słońca w rzymskim katolicyźmie jest świętowanie niedzieli zamiast Sabatu. Niedziela, po angielsku Sunday, po niemiecku Sonntag – dzień Słońca, była właśnie tym dniem, w którym czczono Słońce.

         Poza tym cała koncepcja mszy świętej – składanie ofiary jest kompletnie nie biblijna. W rozumieniu katolików, to co zrobił Jezus na krzyżu było niewystarczające. Dlatego oni muszą Go każdego dnia poprawiać! Jeszcze do tego wierząc, że opłatek w kształcie słońca zamienia się na ich rozkaz w Boga! Toż to okultyzm.

         Jak widać żaden ze znaków nie jest zgodny z Biblią czyli nie jest znakiem od Boga. Może jest zgodny z katolicką doktryną wiary ale nie ze Słowem Boga, który stworzył niebo i ziemię i dał nam Swoje Słowo byśmy nie byli zwodzeni przez ignorantów.

         Rozsądną więc rzeczą jest wierzyć Bogu i Jego Słowu a nie fałszywym znakom.

         Jezus powiedział, że jeśli ktoś nie czyni Jego Słowa i buduje na piasku – swojej prawdzie i swoich wymysłach, to taki dom upadnie. Jeśli naród buduje na piasku – upadnie!

         Panie Terlikowski, przestańcie zwodzić ludzi i prowadzić ich w duchowe maliny. Bóg nie potwierdzi waszych wymysłów. Jeśli dalej będziecie w to brnąć, to jedynym znakiem który dostaniecie będzie następny Smoleńsk. I wy, fałszywi prorocy będziecie temu winni.

A Duda nie jest ani Bogiem ani półbogiem ani mesjaszem zesłanym od Boga!

         A tak a propos znaków co pan powiesz o takim? Od czasu przejęcia władzy przez nowego prezydenta zaczęła się w Polsce susza. Rzeki wysychają, plony są niszczone, energetyka siada …?

         Można by pospekulować. W biblijnych czasach susza była wynikiem sądu Bożego nad grzechem narodu Izraela. W czasie rządów króla Achaba i jego żony Izebel, panowało takie bałwochwalstwo i odstępstwo od Prawa Bożego, że Bóg zesłał suszę na kraj …


Udostępnij