Udostępnij

15-21 Awiw – 1 Miesiąc

III Mojż.23: 6 – 14, A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Jehowy. Przez siedem dni będziecie jeść przaśniki. Pierwszy i siódmy dzień tego święta to Sabaty – dni wolne od pracy. II Mojż. 12: 15 -19, 37 -42, (…) Przestrzegajcie Święta Przaśników gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. (…) 15 – go Awiw, w pierwszy dzień Przaśników, w nocy Izrael został wypędzony z Egiptu. Zaczęli nowe życie i dwanaście plemion stało się narodem.

Obowiązkiem w te święta jest jeść chleb bez zakwasu który symbolizuje grzech. W żydowskich domach poszukuje się i usuwa każdą odrobinę chleba na zakwasie – co symbolizuje walkę z grzechem.

Jeśli Pascha mówi nam o nowym narodzeniu przez ofiarę Jeszuy to Przaśniki uczą nas jak żyć po nowym narodzeniu. To życie uświęcenia przez moc Duch Świętego.

1 Kor.5:6 – 8, Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Mesjasz. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie złości i przewrotności lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Paweł napomina Koryntian, nowotestamentowe zgromadzenie Izraela, złożone głównie z nawróconych Pogan by obchodzili to święto. Powinno się odbywać w szczerości i prawdzie. A człowiek, który jest między nimi i grzeszy powinien być usunięty ze zgromadzenia.

Mówi się, że Izrael wyszedł z Egiptu w jedną noc, natomiast Egipt wychodził z niego przez 40 lat. Podobnie jest czasem w życiu narodzonych na nowo wierzących. Powinniśmy pozwolić by Duch Święty pracował w nas i usuwał grzech i zmieniał naszą mentalność. Bóg chce by nasz umysł był odnowiony odnośnie tego kim jest Bóg, kim my w Nim jesteśmy i do czego jesteśmy na tej ziemi powołani. Bóg zmienia nas przez swoje objawione Słowo. Rzym.12:1-2, (…) A nie upodabniajcie się do tego świata ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

swieta4


Udostępnij