Udostępnij

14 Awiw – 1 Miesiąc

III Mojż. 23 – 5, W miesiącu pierwszym czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest pascha Jehowy.

II Mojż. 12:1 -14, (…) Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny (.) ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomażą odrzwia i nadproże w domach gdzie go spożywają. (.) Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Jehowa. A krew ta będzie dla was znakiem na domach gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga gdy uderzę ziemię egipską. Zabicie wszystkich pierworodnych było ostatnią plagą jaka przyszła na Egipt. Anioł śmierci omijał wszystkie domy gdzie zobaczył krew baranka. Tej nocy Bóg osądził bogów Egiptu i pokazał kto tak naprawdę tu rządzi. Wtedy faraon pozwolił Izraelitom opuścić Egipt.

Jan 1:29, Oto Baranek Boży który gładzi grzechy świata, tymi słowami Jan Chrzciciel określił Jeszue. Stał się On wypełnieniem Paschy. Łuk.22: 7- 20, Spożywając wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami powiedział do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką, powiadam wam bowiem iż nie będę jej spożywał aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. (…)Wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje (…) Podobnie i kielich gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej która się za was wylewa. Wino symbolizuje krew Jeszuy, a maca – ciasto bez kwasu (grzechu) – Jego ciało i śmierć na drzewie.

Biblijny dzień zaczyna się i kończy wieczorem. Jeszua po spożyciu wieczerzy paschalnej idzie do ogrodu Getsemane by się modlić. Tam przychodzi Judasz ze zgrają uzbrojonych ludzi i wydaje Jeszue. Jeszcze tej samej nocy – w tym samym dniu Paschy – Jeszua jest sądzony przez żydowski sąd Sanhedryn (bezprawnie, bo nie można skazać kogoś na śmierć w nocy) w domu arcykapłana Kajfasza. Rano rozmawia z Piłatem, potem z Herodem i znowu z Piłatem który ostatecznie wydaje Go na śmierć. Ma to miejsce koło południa. Jeszua w bardzo szczególny sposób umiera oddając ducha już po kilku godzinach, jeszcze tego samego dnia w Święto Paschy. Ponieważ następny dzień, 15 Awiw to Sabat (dzień wolny od pracy), pierwszy dzień Przaśników, Żydzi spieszą się by przed wieczorem zdjąć ciała z drzewa. Ludzie umierali na drzewie nawet kilka dni dlatego stwierdziwszy (przez wbicie włóczni w bok Jeszua i widząc wypływającą z Jego ciała wodę i krew) że już umarł, zdjęli jego ciało i położyli w pobliskim grobie. Jeszua idzie do Piekła – jest tam trzy dni i trzy noce po czym zostaje wzbudzony z martwych. Tamta pamiętna Pascha musiała mieć miejsce we wtorek wieczorem. W środę w południe Jeszua został powieszony na drzewie – jest to ciągle dzień Paschy. Czwartek to dzień Sabatu – pierwszy dzień Przaśników, potem mamy piątek – kobiety idą na rynek kupić maści by namaścić ciało Jeszuy. Wieczorem w piątek nastaje tygodniowy Sabat i Żydzi muszą odpoczywać. Słowo w oryginalnej grece mówi, że były dwa Sabaty pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem Jeszuy. To daje nam trzy dni i trzy noce. Jeszua zostaje wzbudzony z martwych w Sabat, a pierwsi ludzie widzą Go w pierwszy dzień tygodnia.

Jeszua Mesjasz stał się barankiem Bożym, ofiarą by każdy kto w Niego wierzy mógł narodzić się na nowo i wejść do Królestwa Bożego.

swieta3


Udostępnij