Udostępnij

Jehowa stworzył niebo i ziemię i człowieka. Dał nam swoje Instrukcje – Torę, odnośnie tego jak żyć, by było dobrze 🤔 Działo się to pod Górą Synaj kiedy zawarliśmy z Nim Przymierze i obiecaliśmy, że będziemy przestrzegać Jego Przykazań 👍
Oczywiście nie przestrzegaliśmy tych Instrukcji. Zamiast tego, pozmienialiśmy je 👎
Za nie przestrzeganie Tory nasi przodkowie zostali wyrzuceni z ziemi i poszli do niewoli asyryjskiej 😮 Potem przyszedł Jeszua, poniósł nasz grzech nie przestrzegania Tory, i przekleństwo z tym związane i ustanowił dla nas Drogę powrotu do Przymierza z Jehową 😀
Zamiast iść tą Drogą którą On szedł – wypełniania całej zapisanej Tory, znowu zaczęliśmy ją zmieniać i powstały kościoły i różne denominacje kościelne z których każda ma swoje własne prawa czyli Tory ☹️
Fundamentalizm religijny rodzi się właśnie wtedy, gdy ludzie zmieniają Boże Prawa i Instrukcje na swoje własne i zaczynają narzucać je innym 👎
Jeszcze gorzej jest, kiedy zaprzęgają w to aparat państwa – Rzymu ☹️
Tak skazano Jeszuę i tak działały i działają kościoły – przy poparciu Rzymu „głosili i głoszą swoją ewangelię” ogniem i mieczem 👎
Jedyną właściwą odpowiedzią na religijny fundamentalizm jest przestrzeganie całej Tory – Instrukcji 👍Tego uczył nas Jeszua 🤗 Dlatego że tylko moc Boża, jest większa niż moc fundamentalizmu religijnego 👍
Tą Drogą powinni iść naśladowcy Jeszuy‼️
Każda inna droga to droga, której końcem może być jakiś inny fundamentalizm 🤔
Problemy biorą się też stąd, że religijni Fundamentaliści wierzą fałszywie, że oto już jest Królestwo Boże na ziemi. Kiedyś miało ono być w Europie, teraz w USA ☹️
I wymuszają na innych prawa, o których oni sami myślą, że są prawa Królestwa, kiedy one są tylko prawami ich religii ☹️
Ludzie ci myślą, że służą Bogu, a służą jedynie swojej religii która w ten czy w inny sposób zmieniła Torę ☹️
Jaki jest owoc religijnego fundamentalizmu wszyscy na własne oczy widzimy 👎
Odpowiedzią jest pokuta i powrót do przestrzegania Instrukcji które Jehowa dał nam na Synaju 👍😀 Tego uczy Słowo Boże‼️

28 październik 2020


Udostępnij