Udostępnij

 

Iz.50:4-5: Wszechmogący Jehowa dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Jehowa otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem.

Jeśli sam Jeszua studiował Słowo i dzięki temu odkrył kim jest i do czego jest powołany, o ileż bardziej my, powinniśmy spędzać swój czas na czytaniu i medytowaniu nad Słowem? Wtedy odkryjemy kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia na ziemi.
Uczeń to człowiek, który chce się uczyć i nie cofa się przed poznaniem prawdy. [„Biblia jest dla każdego” Pastor Grażyna Rozwadowska].

Dzięki Szkole Biblijnej poznasz prawdę, dowiesz się co Biblia mówi o zbawieniu, uzdrowieniu, Duchu Świętym, chrztach, modlitwie, cierpieniu, powodzeniu i wiele innych aspektów.

Żeby zdrowo wzrastać duchowo, być człowiekiem wiary, wypełniającym Bożą wolę, potrzebujesz poznania tych Bożych prawd.

Ta Szkoła Biblijna da ci to poznanie i zbuduje w tobie mocnego, trzeźwego, zdyscyplinowanego, duchowego człowieka.

W trakcie Szkoły Biblijnej otrzymasz:
-21 Biblijnych wykładów w wersji MP3
-21 testów do samodzielnego rozwiązania
-przeczytasz całą Biblię

Przygotuj się na WZROST DUCHOWY, POZNANIE PRAWDY, ŚWIATŁO OBJAWIENIA SŁOWA, WIARĘ!!!


Udostępnij