Udostępnij

Wielu będzie to badać i poznanie wzrośnie.

— Dan. 11:4b

Radio Maryja wzbudza wiele kontrowersji. Ma swoich gorących zwolenników i gorących przeciwników. Ci ostatni twierdzą że zgadzają się z treścią, przekazem religijnym rozgłośni, natomiast niepokoi ich cały klimat wypowiedzi, komentarzy dotyczący sfery polityki, funkcjonowania państwa.

Zarzuty są jasne: antysemityzm, język nienawiści, oszczerstwa rzucane na poszczególnych ludzi, nie dotrzymywanie obietnic (sprawa cegiełek na wykup stoczni), wyłudzanie pieniędzy, manipulowanie ludźmi, etc.

Dużo czasu programowego zajmuje modlitwa: odmawianie różańca, koronek, brewiarza, etc. CZY MOŻNA W JEDNYM MOMENCIE MODLIĆ SIĘ DO PRAWDZIWEGO BOGA, A ZARAZ POTEM SIAĆ NIENAWIŚĆ?

Nauczanie Jezusa Chrystusa z Nazaretu jest w tym względzie bardzo proste. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. (..) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców, Mat.7:15-20. I dalej, Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek, wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy, Mat.12:34-35.

Jezus pokazuje nam, że jest związek pomiędzy nauczaniem, religią czy kultem (w tym wypadku kult Maryjny), a postępowaniem człowieka. Jeśli nauczanie jest prawdziwe, zgodne ze Słowem Bożym, to również postępowanie ludzi, ich słowa będą to odzwierciedlać.

TO ZNACZY, ŻE KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z ANTYSEMITYZMEM, NIENAWIŚCIĄ, OSZCZERSTWAMI, ŹRÓDŁA NALEŻY SZUKAĆ W NAUCZANIU!

Nieprawdziwa jest więc teza: przekaz religijny tego radia jest dobry, trzeba zmienić publicystykę. To właśnie przekaz religijny radia tworzy grunt pod wszelkie inne wypowiedzi i działania. ZŁE RZECZY WYNIKAJĄ, SĄ OWOCEM PRZEKAZU RELIGIJNEGO, KTÓRY NIE JEST ZGODNY Z NAUCZANIEM BIBLII!

radio maryja radio maryja radio maryja radio maryja


Udostępnij