Udostępnij

KIM BYŁ JAN PAWEŁ II? Na zdjęciu całuje Koran, księgę, która przekręca Boże Prawo dane przez Mojżesza.

Rok 2005 jest rokiem śmierci Jana Pawła II. Kim był? Myślę, że nie można prawidłowo ocenić jego życia, nie rozdzielając dwóch funkcji jakie pełnił.

Po pierwsze był politykiem, głową państwa Watykan i głównym przywódcą kościoła rzymsko- katolickiego. W związku z tym, posiadał określone wpływy w świecie, które wykorzystał z powodzeniem dla dobra Polski. Jego polityczne decyzje dopomogły w znacznej mierze rozbiciu komunistycznego układu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i nikt nie zamierza tego podważać.

Po drugie: czy był mężem bożym, sługą bożym? Tu z pewnością osąd będzie należał do Boga, który zna nasze serca i motywy naszego postępowania. Bóg na Sądzie Ostatecznym nie będzie uzależniony od naszych ludzkich opinii i ludzkich beatyfikacji. Nie zamierzam stać teraz w miejscu Boga, ale na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę.

Bóg nienawidzi bałwochwalstwa. Drugie przykazanie podane przez Boga Mojżeszowi brzmi: Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek (…). Nie będziesz im się kłaniał, ani im służył, gdyż ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, 2. Mojż.20:3-5.

Prawdziwi słudzy Boży, tacy jak apostoł Paweł, Piotr czy starotestamentowi prorocy nigdy nie byli bałwochwalcami. Wręcz przeciwnie, tępili bałwochwalstwo i przyprowadzali ludzi do poznania i uwielbiania prawdziwego Boga, który zabronił się malować i rzeźbić! Apostoł Paweł pisał do Rzymian o ludziach, którzy zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka… (Rzym.1:23).

Czy Jan Paweł II tępił czczenie obrazów i figurek czy to raczej propagował? Czy głównym punktem jego poselstwa była pokuta i przestrzeganie Bożego Prawa – czego uczył nas Jezus – czy kult Maryi do której mówił – totus tuus, cały twój. Bóg jest jeden – Jego imię to Jehowa a nie Maryja. Kogo więc czcił Jan Paweł II?

Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II


Udostępnij