Udostępnij

Bóg dał nam swoje wytyczne. Zapisane są w księgach nazywanymi Tora czyli Instrukcje 👍

Te są uroczystości świąteczne Jehowy, święte Zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach:

W miesiącu pierwszym, 14 dnia tego miesiąca o zmierzchu jest Pascha Jehowy!

A 15 dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Jehowy. Przez siedem dni będziecie jedli Przaśniki, 3 Mojż. 23:4-6

Chrześcijanie każdego roku ustalają datę Świąt Wielkanocy. Wielka Noc to noc w której 12 plemion Izraela wyszło w niewoli egipskiej!

Wielka Noc to to samo co Pascha‼️

Data Paschy jest zawsze ta sama‼️ To 14 dzień 1 miesiąca! Oczywiście w kalendarzu biblijnym czyli księżycowo – słonecznym.

By wyswobodzić Izraela Jehowa przez Mojżesza zsyłał na Egipt plagi. Zanim zesłał ostatnia plagę którą była śmierć pierworodnych powiedział:

Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam 1 miesiącem roku‼️ 2 Mojż.12:2

Miesiąc w którym Izrael wyszedł z Egiptu jest 1 miesiącem Nowego Roku‼️ Nazywa się on miesiącem Awiw co po hebrajsku znaczy również wiosna.

Jehowa zaczyna swój rok na wiosnę, a nie jak poganie w środku zimy.

Każdy miesiąc w kalendarzu Jehowy zaczyna się od Nowiu Księżyca.

Co kilka lat musimy dodać 13 miesiąc. Skąd wiemy czy go dodać?

Gdy wejdziecie do ziemi którą wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana.
Nazajutrz po Szabacie – w czasie trwania Przaśników – dokona nim obrzędu potrząsania. 3 Mojż. 23:10-11

Pierwsze żniwo to żniwo jęczmienne. Jeśli jęczmień jest na tyle dojrzały czyli w stanie awiw by w czasie Przaśników móc go ściąć i złożyć w ofierze, to znaczy że mamy Nowy Miesiąc i Nowy Rok się zaczął‼️
Jeśli nie jest na tyle dojrzały, musimy dodać 13 miesiąc.

Tak więc początek biblijnego Nowego Roku jest zdeterminowany przez Nów Księżyca oraz przez fakt czy jęczmień jest wystarczająco dojrzały 👍

2 tys. lat temu Jeszua stał się barankiem i wypełnił Święto Paschy‼️ Jako ten który nas wyswobadza z niewoli systemu tego świata do wolności Królestwa Bożego‼️ Królestwa Izraela na ziemi‼️

24 marca 2023


Udostępnij