Udostępnij

Bardzo ważny werset fatalnie przetłumaczony.
Każdy kto czyni grzech czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem – wersja interlinearna 🤔
W języku polskim słowo bezprawie znaczy: stan w którym nie są ustanowione lub nie przestrzegane normy prawne.
Synonimami są: anarchia, samowola, warcholstwo.
Greckie słowo nomos znaczy Prawo. Anomia znaczy bez Prawa.
Hebrajskie słowo Tora było tłumaczone już w Septuagincie na greckie nomos.
Septuaginta to tłumaczenie Tanach czyli pism Starego Przymierza przez żydowskich uczonych na język grecki‼️
Czyli nomos to Tora‼️ a anomia zmaczy: bez Tory‼️
Prawidłowe tłumaczenie tego wersetu powinno być:
1 Jan 3:4, Nie przestrzeganie Tory jest grzechem‼️ Każdy kto czyni grzech łamie Torę‼️
Jeśli ktoś nie lubi słowa Tora niech tłumaczy słowo nomos jako Prawo albo Zakon‼️
Czyli: nie przestrzeganie Prawa, Zakonu jest grzechem‼️ każdy kto czyni grzech łamie Prawo, Zakon‼️
Proszę sobie teraz porównać poprawne tłumaczenie z tym bełkotem tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Inne tłumaczenia też nie są lepsze.
1 Jan 3:4, Każdy kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu ☹️
1 Jan 3:4, Każdy kto grzeszy dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem ☹️ Tysiąclatka katolicka
Tłumacze starają się jak mogą by nie użyć słowa Tora i nie powiedzieć tego, co faktycznie apostoł Jan, opiekun Miriam którą oni nazywają Maryja powiedział.
GRZECH TO ŁAMANIE, NIE CZYNIENIE PRZYKAZAŃ TORY‼️
Dodam tylko Tory zapisanej przez Mojżesza, nie Tory ustnej zmienionej przez
faryzeuszy – rabinów.

25 marca 2023


Udostępnij