Udostępnij


           Niepodobna aby zgorszenia nie przyszły lecz biada temu, przez którego zgorszenia przychodzą! Lepiej by mu było gdyby na jego szyi zawisł kamień młyński, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich! Łuk. 17:1-2

***

          Sprawa księdza Jankowskiego, Kler, Tylko nie mów nikomu – wydaje się, że wydarzenia te przeorzą serce polskiego społeczeństwa. Kościół rzymski  twierdzi, że pedofilia to zjawisko marginalne wśród księży. Według przeprowadzonych przez siebie badań, nie wygląda to źle.

          Niestety, nawet papież Franciszek twierdzi, że pedofilów jest wśród księży 2% – czyli w Polsce było by to około 400 księży, każdy z ofiarami liczonymi nawet ponad 100 dzieci! Czyli moglibyśmy mieć około 40 000 ofiar pedofilii! I ich rodziny.

          Niezależne badania w takich krajach jak Irlandia, USA czy Australia wskazały ilość pedofilów wśród księży na 4%  -7% a nawet 10% jak twierdzą autorzy filmu Spotlight! W Polsce dawało by to liczbę nawet wielkości około 150 000 ofiar! A może nawet dużo więcej.

          O przypadkach pedofilii kościół rzymski powiadamia Watykan, nie polską prokuraturę. A polska prokuratura się nie kwapi, by te kwestie rozwiązywać.

***

          Przed prawdziwym wyzwaniem stoją dziś polscy katolicy. Bo to ich instytucja, której oni są członkami jest odpowiedzialna za te zbrodnie! Ich problemem dziś jest to, że oni będąc członkami kościoła, są również ODPOWIEDZIALNI za to co się w tym kościele dzieje!

          Tak, drodzy katolicy. To wy również jesteście odpowiedzialni za sposób w jaki wasz kościół działa. Bo kościoła by nie było, gdybyście nie posyłali swoich dzieci na religię, nie chodzili do spowiedzi, nie uczestniczyli w mszach, nie wspierali działań kościoła, nie korzystali z przywilejów jakim jest bycie katolikiem w Polsce, etc.

          W czasie 2 Wojny Światowej na polskiej wsi panowała zmowa milczenia. Ksiądz i ludzie wiedzieli kto we wsi zamieszkał w pożydowskim domu, kto Żydów zabijał i jakie miał z tego korzyści. Wiedział ksiądz, wiedzieli ludzie! Nikt nic nie powiedział. Ręka rękę myje.

          Dziś katolicy również wiedzą, są tacy którzy wiedzą, kto jest pedofilem, w czyim domu panuje przemoc domowa, alkoholizm, kto kradnie, etc. Trudno uwierzyć by nikt nie wiedział o tragedii 150 000 osób! A jednak! Zmowa milczenia trwa! A rodzice karzą swoje własne dzieci za to, że są ofiarami księdza pedofila!

          Dlaczego? Dlaczego katolicy milczą? Dlaczego nie przeciwstawiają się złu? Pewnie dlatego, że każdy ma coś na sumieniu. Dopóki sami ludzie nie poczują, że to oni są odpowiedzialni za to co się dzieje i przez pokutę nie przełamią, nie wyjdą z tego systemu religijno – mafijnego, dopóty diabeł działający w ciemności dalej będzie działał bezkarnie.

          To ludzie przez swoje bałwochwalstwo i odejście od Tory – Bożych przykazań stwarzają atmosferę duchową w której takie rzeczy są możliwe i ukrywane!

***

          Wybory są dwa. Można z hipokryzją pozorować działania naprawcze – zmieniać np. Prawo, które akurat w przypadku pedofilii nie musi być w Polsce zmieniane tylko egzekwowane. Nawet teraz prokuratorzy mają materiał dowodowy – film, a żadne działania wobec sprawców nie zostały podjęte.

          Poza tym, to szybkie karanie powoduje, że ludzie przestają czynić zło, a nie wysokie wyroki.

          Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta w synach ludzkich chęć pełnienia złego, Ks. Kaz. Sal. 8:12

          Drugie wyjście to pokuta z grzechu. Ponieważ nie wierzę w pokutę rzymskiego kościoła – ten został ustanowiony w oderwaniu od biblijnej prawdy i był zawsze budowany na zmienionej przez ludzi Torze – Bożych przykazaniach.

           Pokuta kościoła polegałaby na tym, że musiałby się sam rozwiązać.

           Mówię o pokucie katolików, ludzi, którzy poczują się odpowiedzialni za to, co się w ich kościele dzieje i po prostu z niego wyjdą, bo nie będą chcieli firmować obłudy tej instytucji.

***

          Kiedy będziesz wychodzić, pamiętaj, wychodząc z instytucji zawsze gdzieś wchodź. Wchodź do prawdziwej wiary, Drogi którą jest Jeszua. Wchodź do Zgromadzenia Bożego, wierzącego Izraela który przestrzega całej zapisanej, niezmienionej Tory, podobnie jak to czynił Jeszua kiedy chodził po ziemi, On oraz Jego uczniowie.

15 maja 2019


Udostępnij